تاریخ :  بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۲
نویسنده :  سید شهاب الدین شه کرم پور

هموطنان عزیز  می توانند جهت مشاوره حضوری با وکیل مهاجرت و اخذ وقت با شماره های  ۶۶۱۲۲۷۱۳  و  ۶۶۵۷۲۰۱۲ تماس بگیرند .



:: برچسب‌ها: مشاوره با وکیل مهاجرت, وکیل مهاجرت, تلفن وکیل برای مشاوره, تلفن وکیل مهاجرت, تلفن تماس با وکیل مهاجرت
متن سوگند نامه وکلا

بسم ا… الرحمن الرحيم
دراين موقع كه مي خواهم به شغل وكالت نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت شغلي ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص ، مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضاء مي نمايم.